Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Hiệu ứng nhà kính?

    Đó là thắc mắc của không ítteen dù cụm từ này được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây.:02: “Nhân vật trung tâm” của sự “tréo ngoe” này được các nhà khoa học “để ý” lắm lắm khi nghiên cứu về biến đổi khí hậu (BĐKH).Công thì nhiều... Không như... tụi mình biết, hiệu ứng nhà kính (HUNK) thực...
scroll-topTop