Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Luật nào cấm pha loãng nước thải ?

    Cập nhật: Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vi phạm về quan trắc MT (Điều 12, Khoản 7- mục k)
scroll-topTop