Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Xử lý dầu mỡ có trong nguồn nước mặt

    Các pác trên diễn đàn có ai biết về hóa chất lằm lắng dầu mỡ trong nguồn nước mặt không? Trước đây em cũng không biết có hóa chất này nhưng hôm rùi có tham gia báo cáo ĐTM cát và thấy có một bác bên khách mời làm bên cảng vụ Cần Thơ nói là có hóa chất như thế. Nghe nói đặc điểm của hóa chất này...
scroll-topTop