Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Bản vẽ tháp cao tải làm thoáng cho nước cấp

    Anh em có ai có bản vẽ tháp cao tải không, cho mình xin nhé. Mình đang có công trình xử lý nước cấp, công suất 5000m3/ngđ, lượng sắt trong nước giếng khoan là 21mg/l,TDS là 125mg/l mình muốn dùng tháp cao tải làm thoáng. 4 tháp cao tải, mỗi tháp lưu lượng 65m3/h. Mail của mình là...
scroll-topTop