Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Thảo luận dự án Cà phê Yêu Môi Trường tại TP.HCM

    Ý tưởng cũng khá là hay, mình nghĩ thực hiện không khó lắm, bạn nên chọn một địa chỉ thoáng chút, kô cần phải bon chen vào những nơi đông đúc. Hãy biến nơi đấy thành một nơi "Yêu Môi Trường" thực sự. Mình nghĩ ai tham gia diễn đàn này đều ủng hộ bạn.
scroll-topTop