Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    hệ thống cấp nước

    tính toán nước cấp cho khu CN thì dựa vào diện tích của khu CN vs tiêu chuẩn cấp cho khu CN, còn khách sạn hay bệnh viện thì phải dựa vào tiêu chuẩn cấp, còn số liệu các bệnh viện, khách sạn thì phải có số liệu khảo sát về thành phố đó, xem có bao nhiêu khách sạn chứ
scroll-topTop