Kết quả tìm kiếm

 1. R

  xây dựng hệ thống nước thải 800 m3 ngày đêm

  Đúng rồi Theo NĐ 40/2019. Nếu bên bạn xả thải trực tiếp thì chắc chắn phải làm rồi. Theo NĐ 40/2019 thì 500 m3/d là phải lắp trạm quan trắc tự động rồi.
 2. R

  Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

  Thiết bị đo sau một thời gian đo sẽ bị lệch giá trị nên họ mới yêu cầu kiểm tra bằng dd chuẩn mà. Ngay cả khi bạn đã chuẩn lại rồi kết quả đo vẫn bị lệch (nếu bên bạn có thiết bị đo phòng lab phân tích cùng chỉ tiêu sẽ biết). Nên luật mới yêu cầu kiểm tra bằng mẫu đối chứng hàng năm để đánh giá...
 3. R

  Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

  Nếu bên Sở cảu bạn họ cho phép vậy quá tốt rồi. Thiết bị phòng thí nghiệm thuộc phạm vi nội bộ của bạn thôi. là công cụ giúp mình quản lý nên bạn làm vậy thì tốt. Nhưng trạm quan trắc lại khác Bên mình họ ko cho phép can thiệp vào thiết bị. Vì sợ mình thay đổi thông số thiết bị đo. Điều chỉnh...
 4. R

  Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

  Bạn nói đúng, sai số quá 5% thì phải calib lại. Nhưng phải thuê đơn vị bên ngoài thực hiện để đảm bảo tính minh bạch. Đơn vị bên ngoài mình thuê họ cũng phải đáp ứng được yêu cầu của luật ( NĐ 105/2016 đó). Chứ ko phải mình biết hiệu chuẩn là mình tự làm hiệu chuẩn được đâu. Đó là mình nói theo...
 5. R

  Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

  Hi bạn. Thiết bị của bạn là của hãng nào, model? Về đo kiểm tra 1 tháng/ lần là bạn chỉ cần vệ sinh đầu dò và nhúng vào dd chuẩn thôi, sau đó ghi lại kết quả xem sai số có đảm bảo không. Còn hiệu chuẩn thực hiện 1 năm/ lần do bên thứ 3 là và họ sẽ dán tem. Bạn tự thực hiện hiệu chuẩn thì đang...
 6. R

  Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

  Ý bạn là đo so sánh với dung dịch chuẩn hàng tháng đúng không? Còn hiệu chuẩn và kiểm định sẽ thực hiện hàng năm. Trạm của bạn chắc cũng thuộc diện phải lắp bổ sung đo thông số Amonia theo NĐ 40/2019/ NĐ-CP. Cái này bắt buộc phải lắp nhé, thời hạn đến 31/12/2020 để bổ sung. Nhưng khi lắp đặt...
 7. R

  xử lý nước thải tòa nhà

  Bạn xem lại nhé! Mình nhớ là QCVN 14/ 2008 BTNMT. 40/2011 là nước thải KCN
 8. R

  Giúp em xử lý nước thải chăn nuôi heo với

  Bỏ lắng 1, và UASB. Khi tuần hoàn dòng để xử lý Nitơ bạn phải kiểm soát tỷ lệ C:N:P cho hợp lý. Cần thiết phải bổ sung C.
 9. R

  xin bảng vẽ thiết kế tháp đệm

  cái này nhiều lắm mà. trong diễn đàn cũng có đó. trong đò án xử lý khí SO2 ý. http://www.fileden.com/files/2008/6/16/1961984/Do%20an%20xu%20ly%20khi%20thai%20SO2_.rar
scroll-topTop