Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Xử lý mùi hôi từ nhà máy tinh bột sắn

    :02: Nhà máy tinh bột sắn đã có hệ thống hầm ủ biogas và hồ làm thoáng tự nhiên. Tuy nhiên mùi hôi từ hồ làm thoáng 1 và 2 vẫn còn rất kinh khủng. Ngoài ra mùi hôi còn xuất phát từ khu vực phơi bã sắn. Có cách nào giảm bớt mùi hôi ko các bác? :011::incense:
scroll-topTop