Kết quả tìm kiếm

  1. I

    làm gi khi bể aerotank không có bùn mà nước vẫn trong

    mình có vận hành một công trình xử lý nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 30m3 ngày đêm đối với cuối tuần và 5m3 đối với ngày thường. công trình này thiết kế với Qmax là 60m3 ngày đêm. nhưng khi vận hành thì aerotank rất ít bùn và nước cực kỳ trong có thể nhìn thấy giá thể, có thể nước vẫn...
scroll-topTop