Kết quả tìm kiếm

  1. Tuanb

    Đánh giá tác động môi trường như giỡn chơi

    XÂY Ồ ẠT THỦY ĐIỆN Ở LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI - BÀI 3: Đánh giá tác động môi trường như giỡn chơi Lấy ý kiến của đối tượng bị dự án thủy điện ảnh hưởng không đầy đủ, thậm chí “cóp” báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án ngoài Bắc khác để dán vào dự án trong Nam. * Dừng dự án thủy...
scroll-topTop