Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Nhà máy đang xả nước thải 50m3, chuẩn bị xây dựng HTXLNT 100m3 thì làm thế nào?

    Cám ơn bạn đã góp ý. Như vậy là quá dễ. Nhưng nếu vẫn phải tiến hành lập báo cáo thời điểm này thì Bạn làm sao? Vấn đề chính là ở chỗ đó. Theo tôi thấy mẫu "Báo cáo hiện trạng khi gia hạn có thay đổi quy mô" thì hợp lý để giải quyết vấn đề này ! Bạn thấy sao?
  2. N

    Nhà máy đang xả nước thải 50m3, chuẩn bị xây dựng HTXLNT 100m3 thì làm thế nào?

    Hiện tại Nhà máy tôi đang xả nước thải có HTXLNT 50m3 mà chưa có giấy phép. Chuẩn bị xây dựng HTXL NT 100m3/ngày đêm. Đồng thời đang làm báo cáo xả nước thải. Cách làm của tôi: - Lập báo cáo xả thải theo trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. - Đánh giá khả năng tiếp nhận NT của nguồn nước...
scroll-topTop