Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Phần mềm quản lý phân loại rác tại nguồn

    Thành phố mình đang thực hiện phân loại rác tại nguồn. Phần mềm này có đầy đủ các tính năng phục vụ quản lý rác thải. Mình rất mong bạn có thể chia sẻ phần mềm quản lý này
scroll-topTop