Kết quả tìm kiếm

 1. choulee

  XIN TÀI LIỆU BẢN VẼ MẶT BẰNG BÃI CHÔN LẤP VÀ Ô CHÔN LẤP RÁC.

  Anh ơi có bản vẽ này không ạ 1. MẶT BẰNG TỔNG THỂ BCL 2. MẶT BẰNG TỔNG THỂ Ô CHÔN LẤP 3. MẶT CẮT ĐỨNG/ NGANG Ô CHÔN LẤP 4. HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ 5. HỆ THỐNG ỐNG DẪN NƯỚC RỈ RÁC
 2. choulee

  XIN TÀI LIỆU BẢN VẼ MẶT BẰNG BÃI CHÔN LẤP VÀ Ô CHÔN LẤP RÁC.

  1. MẶT BẰNG TỔNG THỂ BCL 2. MẶT BẰNG TỔNG THỂ Ô CHÔN LẤP 3. MẶT CẮT ĐỨNG/ NGANG Ô CHÔN LẤP 4. HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ 5. HỆ THỐNG ỐNG DẪN NƯỚC RỈ RÁC Anh chị nào có bản vẽ cad cho e xin với ạ ?
 3. choulee

  Anh chị nào có bản vẽ 1. MẶT BẰNG TỔNG THỂ BCL 2. MẶT BẰNG TỔNG THỂ Ô CHÔN LẤP 3. MẶT CẮT ĐỨNG/...

  Anh chị nào có bản vẽ 1. MẶT BẰNG TỔNG THỂ BCL 2. MẶT BẰNG TỔNG THỂ Ô CHÔN LẤP 3. MẶT CẮT ĐỨNG/ NGANG Ô CHÔN LẤP 4. HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ 5. HỆ THỐNG ỐNG DẪN NƯỚC RỈ RÁC không ạ ? giúp e với
 4. choulee

  Chất thải rắn xin tài liệu

  Anh chị nào có bản vẽ hệ thống ống dẫn nước rỉ rác , hệ thống ống dẫn khí, mặt bằng tổng thể bãi chôn lấp không ạ ?
scroll-topTop