Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tập đoàn Bảo Minh

    Trong năm 2013, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu đạt 59,9 triệu tấn, tương đương 119 tỷ USD. Trong đó, châu Á chiếm 89% sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới. Trung Quốc dẫn đầu về mặt sản lượng nuôi trồng, chiếm hơn 60%. Tiếp theo là các nước Ấn Độ, Việt Nam. Trong khu vực châu Á, thị...
scroll-topTop