Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT

    có hướng dẫn gì về việc làm chứng chỉ tư vấn ĐTM không cả nhà?
  2. C

    Em mới làm quản lý dự án đô thị về mặt môi trường muốn hỏi mấy anh chị một vài điều

    Theo mình thấy thì tùy vào tổng đầu tư của dự án thì có thể do chủ dự án tự phê duyệt hoặc do cơ quan có thảm quyền phê duyệt (Cấp giấy chứng nhận đầu tư) (theo nghị định 12:2009/NĐ-CP) còn quy trình làm dự án đầu tư thì mình thấy: chu dự án xác định ranh giới của dự án (thuê đơn vị đo đạc diện...
scroll-topTop