Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Chương trình an ninh, chống khủng bố (C-TPAT, Customs Trade Partnership Agaisnt Terrorism)

    b ơi có mẫu cách khắc phục khi tìm thấy các nhà thầu phụ không tuân thủ chính sách an ninh theo ctpat không ạ? share mình xin với, đang gấp ạ
  2. B

    Chương trình an ninh, chống khủng bố (C-TPAT, Customs Trade Partnership Agaisnt Terrorism)

    có bạn nào có mẫu về cách khắc phục khi tìm ra các lỗi của các nhà thầu không tuân thủ theo ctpat không ạ? mình xin với mới phải làm nên không biết
scroll-topTop