Kết quả tìm kiếm

  1. B

    cần giúp về "báo cáo an toàn hóa chất"

    1/ Báo cáo hóa chất là báo cáo định kỳ được quy định tại Điều 19 Thông tư số 20/2013/TT-BCT. Về xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực Hóa chất quy định tại NĐ 163/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, bạn cần dò xem loại hóa chất mình sử dụng có nằm trong danh mục phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất...
scroll-topTop