Kết quả tìm kiếm

 1. KimThinhTran

  Cho mình hỏi ! Dự án sản xuất tinh dầu theo nghị định 40 mình đưa vào dự án sản xuất mỹ phẩm...

  Cho mình hỏi ! Dự án sản xuất tinh dầu theo nghị định 40 mình đưa vào dự án sản xuất mỹ phẩm hay đưa vào nhóm sản xuất dược phẩm vậy cả nhà !
 2. KimThinhTran

  Báo cáo ĐTM cho bệnh viện

  Cảm ơn bạn, bạn có bài mẫu không cho mình xin tham khảo với
 3. KimThinhTran

  Luật môi trường Thay đổi DTM trong thời gian hoạt động?

  Xin chào ! Mình đang viết báo cáo ĐTM cho bệnh viện. Lúc đầu quy mô 600 giường bệnh đã phê duyệt DTM, lúc sau chủ đâu tư nâng 950 giường, xây thêm khoa tâm thần mà không lập lại cáo cáo ĐTM. Hiện tại, đã hoàn thành hết việc nâng cấp lên 950 giường bệnh chủ đầu tư mới lập lại ĐTM. Tức là làm xong...
 4. KimThinhTran

  Báo cáo ĐTM cho bệnh viện

  Xin chào ! Mình đang viết báo cáo ĐTM cho bệnh viện. Lúc đầu quy mô 600 giường bệnh đã phê duyệt DTM, lúc sau chủ đâu tư nâng 950 giường, xây thêm khoa tâm thần mà không lập lại cáo cáo ĐTM. Hiện tại, đã hoàn thành hết việc nâng cấp lên 950 giường bệnh chủ đầu tư mới lập lại ĐTM. Tức là làm xong...
scroll-topTop