Kết quả tìm kiếm

 1. hoaithuong20000

  Chi nhánh Công ty xử lý chất thải nguy hại

  @haihuongcutebach: theo TT36/2015 thì không còn đại lý vận chuyển nũa rồi mà bạn, chất thải của chi nhánh bên mình vẫn được xe có ghi trong giấy phép QLCTNH vận chuyển đưa về nhà máy
 2. hoaithuong20000

  Chi nhánh Công ty xử lý chất thải nguy hại

  @kikyo: Bên chi nhánh không xử lý chỉ là văn phòng đại diện ở các tỉnh khác để thuận tiện ký hợp đông thôi, ký hợp đồng CTNH vẫn được đủa về nhà máy đrre xử lý.
 3. hoaithuong20000

  Chi nhánh Công ty xử lý chất thải nguy hại

  Dear, Trong diễn đàn YMT có ai đang làm việc hay hiểu rõ về Công ty Xử lý CTNH giúp mình vấn đề này với ạ. Bên Công ty mình muốn mở chi nhánh cho Công ty xử lý CTNH cần những thủ tục gì? Theo TT 36/2015/BTNMT chỉ có thủ tục đối với trạm trung chuyển CTNH, bên mình muốn mở chi nhánh hoạt động độc...
scroll-topTop