Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Cho hỏi về xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện

    Hj. Mình đang tìm hiểu về xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than. Mọi người cho mình hỏi khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than có thành phần ntn? và một số sơ đồ công nghệ xử lý đặc trưng cho nó nha!!!!
scroll-topTop