Kết quả tìm kiếm

 1. X

  Hỏi đáp Nito

  Bây giờ ai dùng QCVN 14 nữa em. xem QCVN 40-2011 đi. Khi tính toán từng bể thì dựa vào từng loại NH4 hay NO3; nếu tính toán cân bằng dinh dưỡng C:N:P thì N ở đây là tổng N ( gồm NH4, NO3,NO2, Nito hữu cơ)
 2. X

  Chỉ tiêu Amoni, Nito trong hệ thống XLNT

  Tăng BOD đầu vào lên bạn. Trong điều kiện nước thải đầu vào không có hoặc ít BOD thì bổ sung thêm đường đơn, metanol, mật rỉ đường vào. Cân bằng dinh dưỡng C:N: P là được
 3. X

  Bùn già - Bùn non - đặc điểm ra sao, làm sao để biết

  chuẩn đấy bạn ơi. Khi hàm lượng NO3 cao thì lúc đo SV30 bạn sẽ thấy bùn nổi lên khá nhanh kèm theo các bóng khí Nito -> Bùn già. Nhưng cũng phải để ý đến nhiệt độ. Khi trời nắng nhiệt độ cao thì lúc đo SV30 bùn nổi khá nhanh, lúc này chưa chắc bùn đã già.
scroll-topTop