Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Chuyển đổi đơn vị từ: nồng độ (mg/m3) sang nồng độ quy về điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3)

    ca nha oi, the neu ma minh muon doi nguoc lai tu nong do khi thai mg/m3 sang tai luong nong do khi thai g/h thi phai lam the nao, co cong thuc khong? m dang lam do an len sap phai nop bai, cac ban giup m som voi, hic hic!
scroll-topTop