Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

086 900 0660

  1. Minh Grac

    ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

    THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Từ ngày 31 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Môi trường đã thiết lập đường dây nóng cấp trung ương theo: - Số điện thoại: 086.900.0660 - Địa chỉ thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn Đường dây nóng cấp trung ương và địa phương sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh...