Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

111111111111

  1. N

    xin bản vẽ cad

    ai có bản vẽ cad có tháp hấp thụ, xyclone, tháp giải nhiệt (1 trong 3 cũng được) cho minh xin với. thanhminktmt2@gmail.com cảm ơn mn