123

  1. S

    Nhiệt trị chất thải rắn

    Nhà mình ai có tài liệu về Nhiệt trị, cách tính hoặc quy đổi từ nhiệt trị thấp với nhiệt trị cao và ngược lại. Cách đánh giá về nhiệt trị của từng loại chất thải như: Giấy, Gỗ,...
  2. phanbichdo

    bể lắng gia tốc

    a/c và bạn nào có hiểu về lắng gia tốc xin giải thích dùm nguyên lí hoạt động của bể lắng gia tốc công nghệ đan mạch đang ứng dụng ở vn
scroll-topTop