Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

12345

  1. H

    HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

    Chào tất cả mọi người trong diễn đàn. mình rất muốn tìm hiểu về việc làm một bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại hoàn chỉnh nhưng tìm hoài cũng không thấy. theo thông tư 12 thì mình không hiểu rõ do chưa làm lần nào nên không thể làm được. kính mong mọi người làm trong lĩnh vực...
  2. phanbichdo

    tuyển nổi áp lực trong xử lí nước cấp

    các anh chị có tài liệu về xử lí nước mặt để cấp nước sinh hoạt bằng phương pháp tuyển nổi áp lực cho e xin vs cảm ơn nhiều ạ :)