Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

123456789

  1. A

    Tư vấn đồ án môn chuyển khối

    Đề bài: Thiết kế hệ thống hấp thụ dạng đĩa chóp để xử lý khí thải HCL phân xưởng sản xuất xút bằng phương pháp điện phân muối NACL. Em xin các Bro giúp em vs ạ.Tk cả nhà nhiều
Top