214/2013/ttlt-btc-bca

  1. hoahong39

    Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP

    BẠN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM Ở CUỐI TRANG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 214/2013/TTLT-BTC-BCA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08/11/2006 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP...
scroll-topTop