Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

33/2015/tt-bct

  1. HSE

    Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

    Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nhiều quy định như: Danh mục các thiết bị điện phải kiểm định; nội dung, chu kỳ kiểm định các thiết bị điện; đăng ký kiểm định các thiết bị điện, dụng cụ điện;… được ban hành ngày 27/10/2015. Có hiệu lực ngày...