Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

35/2015/tt-bct

  1. HSE

    Thông tư 35/2015/TT-BCT Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương

    Ngày 27/10/2015, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương. Theo đó: Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 35 quy định Loại hình cơ sở sản xuất có Quy mô/công suất nguồn thải khí thải lưu lượng lớn, bao gồm: - Sản xuất phôi thép...