Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

77233455

  1. T

    CBM cơ sở sản xuất túi nylon

    bacs nào có cam kết hoặc đề án BVMT đơn giản của cơ sở sản xuất túi nylon từ hạt nhựa nguyên sinh cho e xin với . địa chỉ nntrangtnmt@gmail.com. Cám ơn các bác