79/2014/nđ-cp

  1. hoahong39

    Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật PCCC và luật PCCC sửa đổi...

    BẠN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM TIẾNG VIỆT +TIẾNG ANH Ở CUỐI TRANG NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn...
scroll-topTop