Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

88/2015/nđ-cp

  1. HSE

    Nghị định xử phạt 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

    Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định...