Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

abc

  1. L

    tính toán bể lắng ngang

    Các vị tiền bối tư vấn cho e chỗ này. Với tổng diện tích mặt bằng bể lắng ngang là 579m2, e chia thành 3 đơn nguyên (3 bể lắng), tính chiều rộng mỗi bể B = 5,4m. Theo lý thuyết thì bể lắng ngang thường chia thành nhiều ngăn, chiều rộng mỗi ngăn từ 3 - 6m. e muốn hỏi là với chiều rộng của mỗi bể...