Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

abc

  1. L

    tính toán bể lắng ngang

    Các vị tiền bối tư vấn cho e chỗ này. Với tổng diện tích mặt bằng bể lắng ngang là 579m2, e chia thành 3 đơn nguyên (3 bể lắng), tính chiều rộng mỗi bể B = 5,4m. Theo lý thuyết thì bể lắng ngang thường chia thành nhiều ngăn, chiều rộng mỗi ngăn từ 3 - 6m. e muốn hỏi là với chiều rộng của mỗi bể...
  2. N

    Nước thải cần mua bùn vi sinh

    Mọi người có ai biết địa chỉ nào quanh kv bắc ninh có cung cấp bùn vi sinh cho mình xin địa chỉ với. Mình đang cần gấp. Thanks!
Top