ắc quy xe đạp điện

  1. H

    Tái chế bình ắc quy xe đạp điện?

    Bình ắc quy xe đạp điện có thể tái chế? Các doanh nghiệp thu hồi lại các bình ắc quy chì làm phế liệu, tái chế là lấy lại lượng chì sẵn có trong bình ắc quy. Trong ắc quy xe đạp điện, lượng chì chiếm 70% trọng lượng bình. Vừa mang tính chất bảo vệ môi trường, vừa có giá trị thành phẩm tái chế...
  2. H

    Bình ắc quy xe đạp điện

    Thay ắc quy xe đạp điện - Đổi bình ắc quy xe đạp điện Việc đưa ra thị trường các sản phẩm ắc quy xe đạp điện chính hãng, các sản phẩm ắc quy cũ của khách hàng được đại lý thu mua, thu hồi lại với giá cao. Ắc quy thu hồi lại sẽ được tái chế, bảo vệ môi trường. Đảm bảo sẽ không có chì độc hại ra...
scroll-topTop