aceton

  1. meomaythongminh

    Phiếu an toàn hóa chất của Aceton

    ACETON Tên hóa chất: Aceton; Số CAS: 67-64-1 Số UN: 1090 (quốc tế) 1091 (việt nam); CTHH: C3H6O; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu trực tiếp sản xuất...
scroll-topTop