Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

acetylen

  1. meomaythongminh

    Phiếu an toàn hóa chất của axetylen

    AXETYLEN Tên theo danh pháp IUPAC: Acetylene; Mã số CAS: 74-86-2; Mã số UN: 1001; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa có thông tin; Hóa chất phải xin các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; + Xin giấy phép vận chuyển hàng...