Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

acetylen

  1. meomaythongminh

    Phiếu an toàn hóa chất của axetylen

    AXETYLEN Tên theo danh pháp IUPAC: Acetylene; Mã số CAS: 74-86-2; Mã số UN: 1001; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa có thông tin; Hóa chất phải xin các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; + Xin giấy phép vận chuyển hàng...
Top