acid sulfuric

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Acid sulfuric

    Acid sulfuric Tên Theo danh pháp IUPAC: Axít sulfuric; Mã số CAS: 7664-93-9; Mã số UN: 1830; Công thức phân tử: H2SO4; Là chất ăn mòn mạnh; + Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật Sau khi đối chiếu các văn bản pháp luật về hóa chất, Hóa chất cần phải thực hiện: + Khai báo hóa chất nếu thực hiện sản...
scroll-topTop