Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

adim

  1. T

    khi nào cần nạp lại bình chữa cháy???

    hiện em đang kiểm tra các bình chữa cháy để mang đi nạp lại khí. không biết những bình như thế nào cần phải nạp và thay thế ạ??? em đã kiểm tra: một số bình bột có kim chỉ dưới vạch xanh thì chắc chắn phải thay rồi. một số bình bột đã mất chốt an toàn, một số bình vỏ ngoài han dỉ, có hiện tượng...