Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

all

  1. T

    Vấn đề cấp giấy phép xả thải tại Hà Nội

    Xin chào mọi người, mình có vấn đề cần trao đổi như sau: Hiện mình đang làm thủ tục xin cấp giấy phép xả thải cho tòa nhà tại Hà Nội với lưu lượng 29 m3/ngày đêm xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố, theo thông tư 02/2009/BTNMT hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn...
  2. M

    tìm hiểu về máy khấy trôn cơ khí

    mọi người giúp mình với. mình đang làm chuyên đề về máy khuấy trộn cơ khí trong công trình xử lý nước thải. ai có tài liệu gì giúp mình với nha. tks nhiều