Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

amoniac

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất Amoniac

    Amoniac Tên theo danh pháp IUPAC: Ammonia; Mã số CAS: 7664-41-7; Công thức phân tử: NH3; Mã số UN: 1005; Theo quy định pháp luật về hóa chất, hóa chất này phải làm: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng phiếu kiểm soát hóa chất độc; + Xây dựng biện pháp hoặc kế hoạch ứng phó sự...