Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

an toàn điện

 1. HSE

  Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

  Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nhiều quy định như: Danh mục các thiết bị điện phải kiểm định; nội dung, chu kỳ kiểm định các thiết bị điện; đăng ký kiểm định các thiết bị điện, dụng cụ điện;… được ban hành ngày 27/10/2015. Có hiệu lực ngày...
 2. HSE

  An toàn điện

  AN TOÀN LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Điều 66. Làm việc với máy phát, trạm biến áp 1. Khi công việc được thực hiện ở thiết bị đang ngừng như máy phát điện, thiết bị bù đồng bộ và máy biến áp phải cắt tất cả các thiết bị đóng cắt nối với đường dây và thiết bị điện nhằm ngăn ngừa có điện bất ngờ ở...
 3. xq.cnmt

  Biện pháp xử lý khi có tai nạn điện giật

  Điện giật rất nguy hiểm tới tính mạng. So với các loại tai nạn bởi các yếu tố nguy hiểm khác, thì tai nạn do điện cũng thuộc loại cao, có thể gây chết ngưòi trong thời gian ngắn và người bị nạn không thể cảm nhận được mối nguy hiểm đe doạ mình. Phân tích diễn biến của một số vụ tai nạn điện...
 4. P

  Yêu cầu khoảng cách đặt rào chắn cho vùng làm việc với điện

  Theo qui định, khi thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì người sử dụng lao động và người thực hiện công việc phải đảm bảo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tại các khu vực nguy hiểm và khu vực lắp đặt thiết bị điện phải bố trí hệ thống rào chắn, biển báo, tín hiệu...
 5. Minh YMT

  Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện

  Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành THÔNG TƯ 31/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm...
 6. hoahong39

  QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao...
 7. hoahong39

  Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công...
 8. Tairo

  TCVN An toàn điện

  1. TCVN 2295 - 1978 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn 2. TCVN 3145-1979 Khí cụ đóng ngắt mạch điện, điện áp đến 1000V (còn hiệu lực) 3. TCVN 3259-1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực 4. TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn 5. TCVN...
 9. Tairo

  Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn điện lực

  1. Luật Luật Điện lực 28/2004/QH11 (còn hiêu lực) 2. Nghị định 105/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật điện lực (hết hiệu lực) 3. Nghị định 106/2005/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (hết hiệu lực) 4. Quyết định 12/2008/QĐ-BCT Quyết định về Quy chuẩn kỹ...