an toàn lao động

 1. Minh YMT

  Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện

  Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp hoặc xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một...
 2. Minh YMT

  Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

  Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 3. M

  an toan lao động

  Anh Chị ơi em phụ trách bên an toàn lao động của công ty, sắp tới sở xuống kiểm tra an toàn lao động công ty của em, nhung em mới tiếp nhận mảng này nên không biết cần chuẩn bị những gì, thủ tục gì, cần biểu mẫu gì . Anh chị ai làm rồi thì chỉ em với. Cảm ơn anh chị nhiều. Chúc anh chị vui vẻ.
 4. B

  Tình huống này có phải tai nạn lao động? update

  Mọi người vào cho ý kiến trao đổi về các tình huống này và giúp xác định có phải tai nạn lao động không nhé? Trường hợp 1: Trong giờ làm việc, NV xin ra ngoài Cty để giải quyết việc riêng (có xin phép quản lý và được chấp nhận); và trong thời gian giải quyết việc riêng thì bị tai nạn. Vậy...
 5. de^

  Huấn luyện an toàn lao động giá bao nhiêu ?

  Huấn luyện an toàn lao động giá bao nhiêu ? Từ khi Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội ban hành thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Gõ vào google cụm từ "luấn luyện an toàn lao động" chúng ta sẽ thấy rất nhiều tổ chức huấn luyện báo giá...
 6. Tairo

  QCVN 01:2008/BLĐTBXH QCVN về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

  QCVN 01:2008/BLĐTBXH QCVN về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
 7. meomaythongminh

  Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiên công tác bảo hộ lao động,an toàn lao động

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 10/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG Từ năm 1994...
scroll-topTop