an toàn lễ hỗi

  1. T

    An toàn trong tổ chức sự kiện đông người

    Kính chào các anh, chị, Anh, chị có tài liệu, hướng dẫn, quy trình kiểm soát an toàn trong tổ chức sự kiện đông người share giúp cho em với! Công ty sắp tổ chức sự kiện sếp hỏi các yêu cầu an toàn mà em chưa có kinh nghiệm. Nhờ anh, chị hỗ trợ Cảm ơn anh, chị
scroll-topTop