Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

an toàn thiết bị nâng

  1. V

    An toàn khi sử dụng thiết bị nâng

    Hồ sơ kỹ thuật gốc của thiết bị nâng bao gồm: 1.3.2.1. Bản thuyết minh chung; bản tính chọn thiết bị điện, thủy lực hoặc khí nén; bản tính độ bền và độ ổn định của thiết bị nâng hoặc lý lịch của chúng; 1.3.2.2. Bản vẽ tổng thể thiết bị nâng có ghi các kích thước và thông số chính; 1.3.2.3...
  2. hoahong39

    còn hiệu lực QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

    QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao...
Top