Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

an toàn thực phẩm

 1. khanhminh

  Công bố hợp quy ATTP chất tẩy rửa chén dĩa

  Xin chào cả nhà, Công ty của mình ở TPHCM kinh doanh hóa chất, hiện giờ muốn nhập những sản phẩm nước rửa chén, nước tẩy rửa bề mặt nhà bếp đa năng (dạng như những sản phẩm lau chùi bếp, kem lau đa bề mặt, v.v...) về VN kinh doan và cần có XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM thì...
 2. QMSVN

  [Nha Trang] Hội thảo An Toàn Thực Phẩm

  [Hội thảo Nha Trang] Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hàng loạt các hiệp định đối tác kinh tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và đang đem đến những cơ hội, thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp doanh nghiệp chế biến, sản...
 3. xq.cnmt

  Thông tư 47/2014/TT-BYT Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...
 4. xq.cnmt

  Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
 5. xq.cnmt

  Thông tư 54/2014/TT-BCT An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh sữa chế biến

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỮA CHẾ BIẾN Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn...
 6. HSE

  Thông tư 53/2014/TT-BCT Cơ sở sản xuất kinh doanh bia

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH BIA Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực...
 7. HSE

  Nghị định 94/2012/NĐ-CP Về sản xuất kinh doanh rượu

  NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, kinh...
 8. HSE

  Thông tư 40/2012/TT-BCT về Quảng cáo thực phẩm

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số...
 9. xq.cnmt

  Tổng hợp VBPL về An toàn thực phẩm

  Tổng hợp các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm Xin vui lòng xem file đính kèm nhé!
 10. xq.cnmt

  Quy định về ghi nhãn thực phẩm

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN GHI NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an...
 11. xq.cnmt

  TTLT 13/2014/BYT-BCT-BNNPTNT Hướng dẫn phân công quản lý nhà nước về ATTP

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm...
 12. xq.cnmt

  Thông tư 19/2012/BYT Hướng dẫn công bố hợp quy

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và...
 13. xq.cnmt

  Thông tư 16/2012/BYT

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy...
 14. xq.cnmt

  Thông tư 15/2012/TT-BYT Điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định...
 15. xq.cnmt

  Nghị định 178/2013/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ ban...
 16. HSE

  Nghị định 38/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm...
 17. xq.cnmt

  Luật An toàn thực phẩm

  LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và...
 18. Minh YMT

  100 câu hỏi an toàn thực phẩm - Bộ Công Thương

  BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6409/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU, BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KÈM THEO ĐÁP ÁN TRẢ LỜI VÀ CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TỔ CHỨC KIỂM...