Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

an toàn vệ sinh viên

  1. Ms Bean

    Chức năng nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên

    An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động ở cơ sở bầu ra. Cán bộ an toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự...
  2. hoahong39

    Mức phụ cấp trách nhiệm cho an toàn vệ sinh viên như thế nào?

    Em đang xây dựng lại mức phụ cấp cho ATVSV mà ko biết dựa vào quy định nào để làm ( hiện tại cty e có khoảng 150 ATVSV, mức phụ cấp hiện tại là 100k/người/tháng). Có ai biết xin hướng dẫn giúp em với ạ, hoặc có thể cho em tham khảo mức phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên của cty A/C càng tốt ạ...