an toàn xây dựng đối với đào đất thủ công

  1. Ngan2001

    An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công

    An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công 1. Chỉ những ai hội đủ các các điều kiện sau mới được làm công việc đào đất thủ công : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước. - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn và được giao làm việc đó. - Được...
scroll-topTop