an toàn xây dựng

  1. Ngan2001

    An toàn Lao động khi vận hành máy nâng (vận thăng)

    An toàn Lao động khi vận hành máy nâng (vận thăng) 1. Chỉ những ai hội đủ điều kiện sau mới được vận hành máy nâng : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước . - Có chứng nhận đủ sức hhoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo nghề nghiệp và được chính thức giao vận hành máy nâng. - Được...
  2. Ngan2001

    An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công

    An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công 1. Chỉ những ai hội đủ các các điều kiện sau mới được làm công việc đào đất thủ công : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước. - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn và được giao làm việc đó. - Được...
scroll-topTop