an toàn

 1. hoahong39

  QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao...
 2. Ms Bean

  Chức năng nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên

  An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động ở cơ sở bầu ra. Cán bộ an toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự...
 3. Q

  Hỏi đáp an toàn

  Dear các bạn! Mình có 1 câu hỏi hay dành cho những người làm HSE: 1 công trường có tiêu chuẩn HSE rất cao 2 Công nhân có trình độ cao 3 Các mối nguy đều được làm rõ 4 Nhân sự quản lý chất lượng cao 5 Sức khỏe và thể trạng của công nhân tốt 6 Tất cả các biện pháp An toàn đều được thực hiện 7 Tất...
 4. bibipupu

  Nguyên lý Heinrich và Hiệu ứng Domino

  Trong một số tài liệu có ghi rõ về huấn luyện an toàn có nói về Nguyên lý Heinrich và Hiệu ứng Domino Ai biết cụ thể là gì không giúp với
 5. B

  Đào tạo an toàn cho người lao động

  Chào cả nhà, Vừa qua mình có lên Sở để xin thẩm duyệt chương trình và bải giảng huấn luyện cho người lao động (nhóm 4), thì được Sở yêu cầu: 1./ Phải có giảng viên huấn luyện được đào tạo (cái này Ok). 2./ Phải có giấy chứng nhận đơn vị huấn luyện (do Sở cấp). --> Sau đó Sở mới xem xét thẩm...
 6. Tairo

  một số quy chuẩn về an toàn

  1. QCVN 05 : 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá 2. QCVN 22:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ 3. QCVN 23:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển
 7. Tairo

  QCVN 02 : 2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

  QCVN 02 : 2011/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
scroll-topTop